6 tháng "nước rút" cho ATG

 10:30 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Chín, 2018

Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để đưa hệ thống đo bồn tự động (ATG) vào sử dụng trong giao dịch thương mại với khách hàng và hạch toán hàng hóa tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Để đi được đến những bước này, trong suốt 6 tháng (từ tháng 03/2018 đến 09/2018), đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật và quản lý hàng hóa của Công ty và Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) đã nỗ lực làm việc với tinh thần tập trung cao độ, bằng tất cả trách nhiệm của mình dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè sẽ chính thức sử dụng ATG trong giao dịch thương mại với khách hàng và hạch toán hàng hóa từ 01.10.2018

Định hướng và chủ trương đúng đắn

Ngày 22.3.2018, tại trụ sở 15 Lê Duẩn - Quận 1, Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức họp về ATG. Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh khẳng định quyết tâm, định hướng và chủ trương xuyên suốt của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đẩy mạnh tự động hóa quản trị/vận hành kho cảng, đặc biệt là lĩnh vực quản lý và giao nhận hàng hóa xăng dầu; đồng thời, đề ra mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống ATG về mặt kỹ thuật, đo lường, quy trình, quy phạm, cơ sở pháp lý, tăng cường truyền thông rộng rãi đến khách hàng và các bên liên quan để từ 01.10.2018 - Chính thức đưa hệ thống áp dụng vào công tác giao nhận hàng hóa.

Ngày 28.3.2018, Chủ tịch Công ty đã ký quyết định thành lập Ban triển khai và khai thác dữ liệu đo bồn tự động (Ban 743) do Giám đốc Công ty trực tiếp làm Trưởng ban,3 Phó ban là 3 Phó giám đốc cùng 3 Tổ nghiệp vụ: Tổ quản lý hàng hóa và khảo sát số liệu; Tổ giải pháp kỹ thuật, hiệu chỉnh, bảo trì, sửa chữa thiết bị; Tổ CNTT, ERP-SAP và quy trình thủ tục. Thành phần của Ban 0743 thể hiện rõ quyết tâm của Lãnh đạo công ty, đó là đưa toàn bộ guồng máy vào cuộc để hoàn thành những mục tiêu đúng tiến độ đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp tổ chức khai thác dữ liệu ATG ngày 22.3.2018

Từ quyết tâm đến hành động

Sau khi được thành lập, Ban 0743 đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo Công ty phân công, chỉ đạo quyết liệt và theo dõi sát sao; mỗi thành viên tích cực thực hiện công việc của mình, cả hệ thống vận hành hỗ trợ. Các chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh thiết bị, đo đạc khảo sát độ chính xác, so sánh rồi hiệu chỉnh, đo đạc lại, … cứ như vậy lặp đi lặp lại. Song song với quá trình hoàn thiện hệ thống về mặt kỹ thuật - đo lường là quá trình hoàn thiện các quy trình, quy phạm quản lý và hoàn thành các thủ tục pháp lý của hệ thống.

Mỗi tháng một lần Lãnh đạo Công ty tổ chức họp với Ban 0743 để kiểm tra những kết quả đã làm được, giải quyết những vướng mắc và giao nhiệm vụ cụ thể cho tháng tiếp theo, đảm bảo không để những yếu tố chủ quan cũng như khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ đã đề ra. Đồng thời, Lãnh đạo Công ty mời các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn tham gia hỗ trợ về kỹ thuật cũng như như những vấn đề về quy trình quy phạm, tính pháp lý.

Ngày 13.9.2018, sau khi Ban 0743 hoàn thành phần lớn những khối lượng công việc đề ra, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức họp báo cáo với đoàn công tác của Tập đoàn do Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng chủ trì. Kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Quang Dũng khẳng định sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn đối với chủ trương đưa hệ thống ATG vào giao nhận hàng hóa của Lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn, đồng thời yêu cầu Công ty hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng cho hệ thống.

Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 13.9.2018

Thực hiện chỉ đạo của Phó tổng giám đốc Tập đoàn, ngày 19.9.2018, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn đã ký ban hành toàn bộ các bộ quy trình quản lý ATG: Quy định quản lý, sử dụng của thiết bị đo tự động; Quy trình kiểm soát và an toàn thông tin thiết bị; Tài liệu hướng dẫn vận hành, ... Đồng thời, Chủ tịch Công ty đã chỉ đạo tổ chức hội nghị giao nhận xăng dầu ngày 25.9.2018 để giới thiệu và công bố chính sử dụng thiết bị ATG với khách hàng và các đơn vị liên quan: chủ hàng, công ty vận tải, tổ chức giám định độc lập, …

Với việc tổ chức hội nghị giao nhận xăng dầu ngày 25.9.2018 đã ghi nhận kết quả thành công của 6 tháng làm việc khẩn trương tích cực của Ban 0743 dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn.

Ngày 01.10.2018 hệ thống ATG sẽ được đưa vào sử dụng để giao nhận hàng hóa đúng tiến độ yêu cầu - giờ G đã điểm.

Nguồn:  Lê Quang Khánh  -  PTP. Công nghệ Đầu tư
Petrolimex Sài Gòn