Đoàn viên Công đoàn Tổng kho “Vì Môi trường Xanh, Sạch Đẹp”

 04:23 CH @ Thứ Ba - 30 Tháng Năm, 2023

Nhằm triển khai có hiệu quả tháng An toàn vệ sinh lao động, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) nhiệm kỳ XV (2023 – 2028). Chiều ngày 26.5.2023, Công đoàn Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã tổ chức buổi ra quân triển khai phong trào Đoàn viên Công đoàn “Vì Môi trường Xanh, Xạch, Đẹp” tại Tổng kho.

Công đoàn Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (Tổng kho/ TKNB)tổ chức các hoạt động thu gom rác tại 03 con đường từ 03 cổng ngoài các kho A,B,C bắt đầu từ 15h00 thứ sáu ngày 26.5.2023. Đồng thời hoạt động thu gom rác sẽ được triển khai vào mỗi buổi chiều thứ sáu hàng tuần từ 15h00 ở trên phạm vi toàn Tổng kho cũng như các hoạt động tuyên truyền CBCNV-NLĐ, khách hàng vào Tổng kho làm việc, thi công công trình, giao nhận hàng hóa cùng chung tay giữ gìn môi trường, cảnh quan tại Tổng kho.

Các đoàn viên Tổng kho tham gia chương trình vì Môi trường Xanh, Sạch, Đẹp tại tổng kho

Hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức thường xuyên thông qua việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc đoàn viên Công đoàn; các đợt hoạt động cao điểm như: chiều thứ 6 xanh, ngày môi trường thế giới... với sự tham gia của gần 300 đoàn viên. Ngoài ra, các Ban của Công đoàn, các Công đoàn Bộ phận phối hợp với Đoàn thanh niên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nêu cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Các đoàn viên triển khai công việc thu gom rác tại 3 kho A, B, C ….
Các đoàn viên triển khai công việc thu gom rác tại 3 kho A, B, C ….
Các đoàn viên triển khai công việc thu gom rác tại 3 kho A, B, C ….
Các đoàn viên triển khai công việc thu gom rác tại 3 kho A, B, C ….

Các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường của Công đoàn, Tổng kho sẽ góp phần quan trọng xây dựng môi trường làm việc tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp, giúp nâng cao nhận thức và hành động của Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên và toàn thể CBCNV Tổng kho trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ môi trường trong lành, an toàn.

Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 
Thu gom rác tại các kho 

Ảnh: Đoàn viên Tổng kho

Nguồn:  Mai Tuấn Anh  -  BCH Công đoàn TKNB
Petrolimex Sài Gòn