Vững nhịp trái tim xăng dầu

 08:19 SA @ Thứ Năm - 10 Tháng Chín, 2020

Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Bên cạnh côngtác kinh doanh, Công ty được Tập đoàn giao trọng trách đảm bảo nguồn cho khu vực thành phố Hồ Chí minh và các tỉnh phía Nam, đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự đối với Công ty.

Là đầu mối tiếp nhận, phân phối xăng dầu hàng đầu của Tập đoàn, sản lượng qua kho hàng năm tại TKNB rất lớn xấp xỉ 6 triệu m3/tấn xăng dầu. Trong đó, sản lượng phục vụ cho Công ty và các công ty nội bộ ngành chiếm khoảng 50% tương đương 3 triệu m3/tấn.

Để có thể tiếp nhận và xuất cấp an toàn hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn trong mọi tình huống, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung: đề án cải tiến quy trình, thủ tục trong giao nhận hàng hóa, đề án hiện đại hóa kho dầu với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động; đưa vào sử dụng chương trình “Sắp xếp và điều độ tự động phương tiện nhận hàng đường bộ” đem lại sự hài lòng cho khách hàng, thực hiện công khai, minh bạch tại Tổng kho; đưa hệ thống đo bồn tự động vào sử dụng hạch toán hàng hóa; không lấy mẫu phương tiện đường bộ …

Công ty luôn đảm bảo nguồn hàng tuyệt đối trong suốt các năm qua, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất về nguồn do gián đoạn nguồn cung vì lý do khách quan, trong khi nhiều đầu mối xăng dầu không còn tồn kho, thể hiện đúng vai trò chủ đạo của Petrolimex.

Bồn chứa xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Bên cạnh đảm nguồn cho nhu cầu của Petrolimex, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn hàng cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Công ty thực hiện nghiêm túc qui định dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng nội địa, đồng thời bảo quản 80.000 m3/tấn xăng dầu hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp bất kỳ thời điểm nào theo theo yêu cầu của Chính Phủ.

Bến xuất bộ xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Thiết bị đo bồn tự động (ATG)

Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty tự hào đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết nổ lực của toàn thể CBCNV công ty, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng công tác đảm bảo nguồn tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới.

Nguồn:  Văn Tiến Dũng  -  Phó trưởng phòng Kinh doanh
Petrolimex Sài Gòn