Hiện đại hóa "tiến xa hơn"

 03:55 CH @ Thứ Tư - 09 Tháng Chín, 2020

Đầu tư hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) là một chiến lược phát triển lâu dài nhằm phục vụ mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn). Trong nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo Công ty luôn tập trung đầu tư về nhân lực, trí tuệ và tài chính để thực hiện chiến lược này.

Quá trình đầu tư và hiện đại hóa CSVCKT của Petrolimex Sài Gòn:

  • Giai đoạn 1975 - 1988: Khai thác, duy trì CSVCKT sẵn có (tiếp quản từ 3 Hãng Shell, Esso, Caltex) để phục vụ nhu cầu phân phối xăng dầu cho thị trường trong điều kiện đất nước bị cấm vận, nền kinh tế bao cấp.
  • Giai đoạn 1989 - 1994: Khôi phục hệ thống nhựa đường, gas, hóa chất.
  • Giai đoạn 1995 - 2000: Giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa, Công ty có những bước đầu tư ban đầu mở rộng CSVCKT, tiếp cận với công nghệ xăng dầu của thế giới. Bắt đầu thí điểm sử dụng trụ bơm, lưu lượng kế điện tử, đo bể tự động tại kho và các CHXD.
  • Giai đoạn từ 2001 đến 2015: Đầu tư mạnh mẽ về chiều rộng để nâng cao năng lực tồn chứa, xuất cấp hàng hóa với hệ thống trang thiết bị công nghệ xăng dầu hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Châu Á. Tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè(TKNB): đầu tư mở rộng hàng trăm nghìn m3 sức chứa ở Kho A,B,C, xây dựng mới kho D 164.000 m3; xây dựng mới, nâng công suất cầu cảng lên 40.000 DWT cùng với hệ thống cần nhập dầu hiện đại; xây dựng mới các trạm bơm xăng dầu, trạm bơm PCCC, hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu, hệ thống tự động hóa xuất hàng đường thủy, bộ, trang bị thiết bị đo bể tự động, lưu lượng kế điện tử, hệ thống Camera an ninh … Tại XNBL: nâng cấp toàn bộ các cửa hàng xăng dầu(CHXD), mở rộng hàng chục CHXD mới, trang bị hệ thống quản lý bán hàng Egas, thiết bị đo bể tự động và toàn bộ trụ bơm điện tử mới...
  • Từ 2016 đến nay: Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa CSVCKT về cả chiều rộng và chiều sâu nhằm khai thác những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, giúp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành sản xuất, tiết kiệm sức lao động, giảm chi phí vận hành. Hệ thống đo bể tự động được đưa vào giao nhận, hạnh toán hàng hóa; nhiều thiết bị công nghệ kỹ thuật cao được ứng dụng vào trong tồn chứa và xuất cấp hàng hóa: Hệ thống xếp tài tự động, hệ thống quản lý đặt hàng trực tuyến SMO, thiết bị kiểm soát tiếp đất, chống tràn xe bồn, van điều khiển từ xa, thẻ định danh; xây dựng mới Nhà hóa nghiệm trung tâm, mở rộng đường bãi, nâng cấp hệ thống công nghệ xăng dầu, công nghệ PCCC…

Thành tựu Petrolimex Sài Gòn đạt được

Trong những ngày đầu thành lập Công ty, tổng sức chứa của TKNB là 258.800 m3 và số CHXD trực thuộc Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) khi thành lập năm 1989 là 26 CHXD.Năm 2000, tổng sức chứa của TKNB chỉ mới là: 271.277 m3,42 CHXD.Đến năm 2020 tổng sức chứa của TKNB là 730.000 m3, có 74 CHXD với trang thiết bị kho xăng dầu, CHXD hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Châu Á. Nhờ vậy, sản lượng hàng hóa qua kho của TKNB đạt tới 6 triệu m3/năm và sản lượng bán lẻ của XNBL đạt 460.000 m3/năm, Công ty luôn đảm bảo về an toàn kỹ thuật, PCCC, an toàn môi trường.

Với quyết tâm và sự chỉ đạo bài bản của lãnh đạo công ty cùng sự nỗ lực của CBCNV-NLĐ Công ty, trong thời gian tới, hệ thống CSVCKT của Petrolimex Sài Gòn ngày càng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty, giúp Công ty luôn là một trong những đơn vị đi đầu của ngành xăng dầu.

Một số hình ảnh hệ thống CSVCKT của Công ty Xăng dầu khu vực II:

CHXD với hệ thống đo bể tự động Veeder Root, hệ thống quản lý bán hàng Egas, hệ thống truyền tin báo cháy

Kho dầu D 164.000 m3 tại TKNB - xây mới năm 2012

Cầu tàu 1A xây mới 36.000 DWT năm 2005, nâng cấp lên 40.000 DWT năm 2011

Trạm bơm Kho dầu A tại TKNB - xây dựng năm 2004

Bến xuất bộ Kho dầu A tại TKB - đầu tư xây dựng năm 2000

Phòng Hóa nghiệm trung tâm - đầu tư xây dựng năm 2020

Phòng điều khiển trung tâm TKNB - nâng cấp năm 2017

Hệ thống TĐH xuất hàng đường thủy, đường bộ

Hệ thống đo bồn tự động

Hệ thống van điện điều khiển: kiểm soát và điều khiển quá trình nhập hàng vào bể chứa - đầu tư năm 2019

Hệ thống xuất hàng bằng thẻ: hỗ trợ quá trình xuất hàng, tiết kiệm thời gian, tránh thao tác hạn chế gây tràn hầm hàng - đầu tư năm 2019

Hệ thống xử lý chất thải nhiễm dầu tập trung

Xưởng xử lý chất thải – cặn dầu

Trạm bơm PCCC

Xe chữa cháy chuyên dụng

Nguồn:  Lê Quang Khánh  -  Phó trưởng phòng CNĐT
Petrolimex Sài Gòn