Petrolimex SAIGON

4 nhiệm vụ trọng tâm trong THTK, CLP

Phạm Ngọc TúCV. Phòng Quan hệ Công chúng Petrolimex - Petrolimex
06:37' CH - Thứ hai, 13/06/2016

Ngày 10.6.2016 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) Trần Văn Thịnh đã ban hành văn bản số 0616/PLX-TCKT yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trong những năm qua, Petrolimex đã liên tục THTK, CLP gắn liền với các giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Petrolimex xác định năm 2016 và các năm tiếp theo tiếp tục THTK, CLP với 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên rà soát, đánh giá các định mức kinh tế kỹ thuật để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; đặc biệt là: chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí hao hụt xăng dầu, chi phí văn phòng. Trong đó, tiếp tục tăng cường sử dụng tối đa hệ thống CNTT, email nhằm giảm tối đa chi phí photocopy, in ấn và luân chuyển tài liệu.

Hai là, duy trì định mức về lao động, hướng tới tăng tăng năng suất lao động để bảo đảm công ăn việc làm, quyền lợi và các chế độ chính sách của người lao động.

Ba là, luân chuyển nhanh dòng tiền vốn kinh doanh, thực hiện đúng hoặc thấp hơn định mức công nợ Tập đoàn giao; thực thi các giải pháp kiểm soát công nợ bảo đảm an toàn tài chính.

Bốn là, sử dụng phù hợp, hiệu quả hơn đối với đất đai và tài sản, trang thiết bị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đưa tài sản vào khai thác/sử dụng trong thời gian sớm nhất; đánh giá hiệu quả các CHXD bán lẻ có năng suất thấp để chuyển sang hình thức bán/khoán/ cho thuê…

Về giải pháp, Lãnh đạo Tập đoàn cũng đưa ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu như sau:

- Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP. Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; tuyên truyền sâu rộng đến từng CBCNV-NLĐ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP.

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Tại VB 0616 Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc các Công ty Xăng dầu thành viên; nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại các doanh nghiệp trong hệ thống Petrolimex chủ động xây dựng chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá về THTK, CLP và thực hiện chế độ báo cáo về Tập đoàn theo hướng dẫn tại VB 0435/PLX-TCKT ngày 17.4.2015.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn