Có được ký hợp đồng bán lẻ xăng dầu với nhiều đơn vị?

Chinhphu.vnCổng thông tin điện tử Chính phủ
07:20' SA - Thứ ba, 24/07/2018

(Chinhphu.vn) - Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu.

Tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau: “2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tổng đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng”.

Ông Nguyễn Ngọc Sang (Hà Nội) hỏi, kinh doanh xăng dầu theo hình thức thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thì có quyền mua, bán xăng dầu với các đơn vị khác ngoài thương nhân nhượng quyền mà không bị xử phạt đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã quy định rõ quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu theo chuỗi từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tới tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu từ đầu nguồn tới khâu tiêu dùng, xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với số lượng, chất lượng xăng dầu cung cấp trong hệ thống phân phối của thương nhân.

Theo đó, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một thương nhân đầu mối hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu.

Thương nhân đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, làm tổng đại lý hoặc đại lý cho thương nhân đầu mối.

Riêng đối với trường hợp thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối không kinh doanh nhiên liệu sinh học thì thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được ký thêm hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một thương nhân phân phối hoặc một thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học (Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

Như vậy, theo các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu hiện nay thì thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được quyền mua xăng dầu với các thương nhân trong hệ thống phân phối và bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình, theo giá bán lẻ do thương nhân nhượng quyền và thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn