Lịch kho xuất hàng - Tháng 09/2014

Trần Hồng HảiPTP. Điều độ kho cảng - Petrolimex Sài Gòn
04:41' CH - Thứ sáu, 29/08/2014

Tháng 9 – 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 2 -01

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 02

A-B-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 04

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 05

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 06

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật –07

B

Thứ 2 -08

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 09

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-10

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -11

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 12

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 13

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 14

C

Thứ 2- 16

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 17

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 18

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 19

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 20

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 21

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 22

B

Thứ 2- 23

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 24

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -25

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 26

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 27

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7 -28

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật -29

C

Thứ 2- 30

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3-31

A-B-C

C ( 21 giờ )

B

A-B-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn