Hoạt động VH & XH | 30/05/2023

Đoàn viên Công đoàn Tổng kho “Vì Môi trường Xanh, Sạch Đẹp”

Các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường của Công đoàn, Tổng kho sẽ góp phần quan trọng xây dựng môi trường làm việc tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ngày càng xanh – sạch – đẹp, giúp nâng cao nhận thức và hành động của Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên và toàn thể CB.CNV Tổng kho trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ môi trường trong lành, an toàn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG