Xứng đáng tầm vóc 60 năm phấn đấu và trưởng thành

 08:32 SA @ Thứ Tư - 03 Tháng Sáu, 2015

Nguồn:  Hà Thị Bích Thủy  -  Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
media.moit.gov.vn

Tin liên quan: